Dil Seçiniz
Telefon
WhatsApp
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında önemli basitleştirilmiş usul ve esasları düzenleyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yapıldı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kapsamında önemli basitleştirilmiş usul ve esasları düzenleyen Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nde 25.06.2018 tarih ve 30459 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete ile önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre; Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü için müracaat eden firmalarda aranan güvenilirlik koşullarından biri olan Gümrük Kanununun transit süre aşım cezaları ile ilgili 241'inci madde hükümleri başvuru aşamasında aranılmayacak. Sertifika düzenlendikten sonra yapılacak kontrollerde transit süre aşım cezaları ile ilgili hükümler dikkate alınacak.

Yönetmeliğin 2 numaralı eki olan ve başvurularda kullanılan “Soru Formu-Öz Değerlendirme Formu” değiştirildi. (Elektronik ortamda Bakanlığın internet sayfasında yayınlanacak.)

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamında eşyayı taşıyacak izinli gönderici harici taşıyıcılara yönelik “bir yıldır taşıma hizmeti alınması” şartı kaldırılmış ve bunun yerine “sözleşme kapsamında hizmet almak” yeterli kılındı.

İhracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın gümrük işlemlerinde, transit beyannamesi ile ilgili teminat verilmesi gereken hallerde sadece kapsamlı teminat kullanılabileceği ve transit beyannamesi için teminat verilmesi gereken hallerde, hareket idaresince yapılan teminat kontrolü izinli gönderici tarafından yapılacağı hüküm altına alındı.

İhracatta yerinde gümrükleme izni sahibine ait ihracat eşyasının ihracatta yerinde gümrükleme izni sahibinin tesislerinden taşınmasına ilişkin transit beyanının izinli gönderici olmayan kişi tarafından verilmesi halinde, transit beyanı ile varsa ekleri hareket gümrük idaresine iletilecek.

Mesai saati sonrasında gerçekleştirilecek İzinli Gönderici kapsamındaki işlemler detaylandırıldı.

Gümrük müdürlüğüne talepte bulunulmaksızın “muayene veya belge kontrolüne tabi ihracatta yerinde gümrükleme izni kapsamı eşyanın” mesai saatleri dışında bulunduğu tesislerden çıkarılması hususu “ihracatta yerinde gümrükleme izninin askıya alınması halleri arasına eklendi.

İzinli gönderici olmak için gereken ek koşullardan biri olan “en az 500 adet transit beyannamesi (TIR Karnesi dahil)” ve “en az 500 özet beyan” zorunluluğu; en az üç yüzü transit beyanı (TIR Karnesi dâhil) olmak kaydıyla, toplam beş yüz transit beyanı ve özet beyan kapsamında işlem yapmış olmak.” şeklinde iyileştirildi.

İzinli gönderici olmak için gereken ek koşullar arasına “yetki kapsamında kullanılacak en az bir tesise sahip olmak” şartı ilave edildi.

Birden fazla tesisten eşya yüklenmesi ile ilgili işlemlerde, izinli göndericinin aynı zamanda izinli alıcı olması şartı kaldırılmış ve sadece “İzinli Gönderici” statüsü ile birden fazla onaylanmış tesisten yük alınmasına imkan tanındı.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası kapsamında gerçekleştirilen gümrük işlemlerine dair hazırlanacak yıllık faaliyet raporu ile ilgili usul ve esaslar belirlendi.

13 Ocak 2018 ile 25 Haziran 2018 tarihi arasında başvurusu yapılmış ve yerinde inceleme aşaması başlatılmamış olan başvuruların değerlendirilmesi, son yapılan Yönetmelik değişikleri kapsamında değerlendirilmesi ve söz konusu başvurulara ilişkin ibraz edilmiş soru formlarının güncellenerek Genel Müdürlüğe ibraz edilmesi gerekiyor.

UND

Kaynak: lojiyol.com

TEKLİF FORMU